Silmu_Mammutti_720

Mammutin korkeus on noin 16 cm.

Veistokset poltetaan rakutekniikalla ja
jokainen veistos on yksilöllinen muuan
muassa väreiltään.